Employees of the Fund

Director General – Larisa Sergeyevna Orlovskaya

Managers – Inga Borisovna Achkasova and Aleksandr Yevgenievich Slabkiy

Contact phone: +7 (495) 231 – 77 – 71
Mailing address: 28, Ozerkovskaya naberezhnaya, bldg. 2, Moscow, Russia, 115184

E-mail: omk-uchastie@yandex.ru